16 december: Algemene ledenvergadering 2021

Beste collega-uitgevers, leden van de VZU,

Graag nodigen we je uit om deel te nemen aan de VZU-algemene ledenvergadering 2021, die ook dit jaar (helaas) weer online zal moeten plaatsvinden.
De vergadering staat gepland op 16 december van 16.00 tot 17.30 uur. De bijeenkomst vindt plaats via Zoom.

De agenda ziet er als volgt uit:
16:00 uur   Welkom
16:15 uur   Vaststellen notulen ALV 2020
16:20 uur   Financieel jaarverslag 2020 – toelichting
16:25 uur   Bevindingen kascommissie
16:30 uur   Stemmen over financieel jaarverslag 2020
16.40 uur   Kleine pauze
16:45 uur   Roeland Dobbelaer van Bazarow zal iets vertellen over o.a. de samenwerking met Tzum, Schrijven Online, De Leesclub van Alles en Bazarow.
Na afloop van zijn verhaal is er vanzelfsprekend tijd voor vragen.
ca. 17.30 uur Rondvraag en sluiting.

We hopen jullie allemaal komende week via het scherm te kunnen begroeten.
Opgave voor de vergadering kan via mijn mailadres: susan@pegasusboek.nl, je krijgt dan de link voor deelname toegestuurd.

Met vriendelijke groet,
namens het VZU-bestuur,

Susan van Oostveen
secretaris

Laat een reactie achter

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.