Ledenvergadering 28 februari in Utrecht

Beste collega-uitgevers, leden van de VZU,

Het bestuur van de VZU nodigt je uit om deel te nemen aan de speciale ledenvergadering die zal plaatsvinden in Utrecht. Twee belangrijke thema’s in deze vergadering zijn het aftreden van drie (!) bestuursleden en de verkiezing van nieuwe bestuurders én een bespreking van de nieuwe doelen van de VZU voor de komende jaren.
Na afloop is tijd om bij de borrel bij te praten met de collega’s.

De vergadering is op 28 februari van 15.00 tot 18.00 uur bij
De Witte Lely, Oudegracht 296 (aan de werf) in Utrecht

Het programma ziet er alsvolgt uit:
15:00 uur inloop, de vergadering start om 15.15 uur.

Agenda:
1. Welkom en ingekomen mededelingen
2. Vaststellen notulen ALV 2022
3. Beperking dienstverlening Vervoerscentrale.
4. Aftreden en verkiezing bestuursleden
5. Korte pauze
6. Nieuwe doelen van de VZU
7. Rondvraag en sluiting
ca. 17.00 uur Afsluitende borrel

Ad. 3:
Via de mail kregen uitgevers die aangesloten zijn bij de Vervoerscentrale de aankondiging van CB dat de dienstverlening ingeperkt gaat worden. Het rechtstreeks verzenden van pakketten naar aangesloten relaties wordt afgeschaft. Het bestuur heeft hierover reeds haar verontrusting uitgesproken middels een brief aan Matthijs Suidman van CB, maar wil hierover ook graag verdere input van de leden.

Ad. 4:
In de vorige ledenvergadering hebben Thys VerLoren van Themaat (voorzitter), Paul van Bodengraven (penningmeester) en Jan-Willem Gerth (algemeen bestuurslid) aangegeven hun taak na jarenlange dienst neer te willen leggen.

De volgende kandidaten hebben laten weten wel voor een bestuursfunctie te voelen:
1.Gijs Reudink – Uitg. Lontano
2. Mark Hemer – Scrivomedia
3. Eric Leenderts – Maitreya
Mocht je ook zin hebben om je in te zetten voor onze vereniging, dan horen we dat natuurlijk graag. Kandidaten kunnen zich melden tot 15 februari.

Ad. 5:
De afgelopen jaren heeft de vereniging, mede door corona, weinig georganiseerd. Wat zou goed zijn om op te pakken, welke ideeën leven er bij de leden? We willen ook van jullie horen hoe de komende jaren er uit moeten zien en wat jullie van de vereniging en het bestuur verwachten.

Laat een reactie achter

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Scroll naar boven